Montering i Småland

Kvalité & Säkerhet

Montering & Uthyrning

Fasader och Industri

Vi lämnar inget projekt förrän både kunden och vi själva är helt nöjda med resultatet. Vi vänder oss till företag och privatpersoner i hela Småland, med garanti om bra service och kvalitativt utförda arbeten.

Vi monterar och hyr ut byggnadsställningar, hängställningar och väderskydd till fasader och industri. 

01

Kontakt

Vi startar uppdraget med ett möte tillsammans med er där vi diskuterar era önskemål och behov.

02

Planering

Vi går igenom varenda detalj och kontrollerar allt innan påbörjat arbete. Detta lägger grunden för en lyckat uppdrag.

03

Utförande

När uppdraget är utfört går vi igenom arbetet till minsta detalj för att säkerställa hög kvalitet. Detta följs av en sista kontroll tillsammans med er där vi säkerställer att ni är nöjda.